شمع CFA

شمع های CFA Continuous flight auger piles شمع های CFA از خانواده شمع های بتنی درجا ولی دارای روش حفاری و بتن ریزی متفاوتی نسبت به شمع های درجای معمولی می باشند .این نوع شمع ها به دلیل روش خاص اجرایی ، از نظر عمق و قطر دارای محدودیت می باشند. در این نوع شمع ها حفاری به کمک یک مته حفاری حلز...

بیشتر بدانید!

شمع درجا

معرفی شمع درجا از خانواده شمع های بتنی...

بیشتر بدانید!

شمع سانتریفیوژ (پیش تنیده)

شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده ( شمعکوبی ) یکی از مهمترین مسائل روز در سازه ها بحث پایداری آنها در طول مدت بهره برداری می باشد که اهمیت این موضوع در سازه های دریایی به دلیل عوامل مخرب دریا و هزینه ساخت و نگهداری بالا، بیشتر جلوه می کند. استفاده از شمع های بتنی پیش تنیده که بصورت پیش ساخته تهیه می شوند از جمله روشهای افزایش طول ع...

بیشتر بدانید!

ستون شنی (ستون سنگی)

بهسازی خاک فرآیند افزایش کیفیت زمین (خاک یا سنگ) است. به عبارت دیگر در اثر این فرآیند پارامترهای مکانیکی و مقاومتی زمین افزایش پیدا می­ کند. در برخی موارد نیز هدف بهسازی خاک با اضافه کردن برخی از المانها به عنوان المان تسلیح تأمین می ­گردد. در چنین شرایطی بهبود پارامترهای مکانیکی...

بیشتر بدانید!

میکروپایل (ریزشمع)

بهسازی خاک به روش ميكروپايل (ریز شمع) میکروپایل چیست ؟  بطور كلي در مواجهه با خاكهاي مسئله دار نظير خاكهاي سست با قابليت باربري كم، نشست‌پذيري زياد، روانگرا، خاكهاي دستي و ... دو راه پيش روي مهندسين ژئوتكنيك قرار دارد:

بیشتر بدانید!

شمع سانتریفیوژ (شمع پیش تنیده)

شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده ( شمعکوبی )   یکی از مهم...

بیشتر بدانید!

CFA شمع

  شمع های CFAContinuous flight auger piles شمع های CFA از خانواده شمع های بتن...

بیشتر بدانید!

ماشین آلات و تجهیزات شمع درجا

Rotary rigs انواع دستگاه های حفاری شمع درجا: ۱.

بیشتر بدانید!

شمع درجا

  معرفی شمع درجا از خانواده شمع های بتنی می باشد و نام های...

بیشتر بدانید!